main 2018-10-22T08:49:03+00:00

EKOSISTEM KOJI SVIJETU DAJE PRIMJER U OBLASTI ZDRAVSTVENIH USLUGA

Adžibadem, od podrške u uslugama zdravstvene zaštite, sve do univerziteta, je postao lider u modelu integrisane zdravstvene zaštite svjetske klase.

NAPIJEDNE METODE DIJAGNOSTIKE I LIJEČENJA Adžibadem zajedno sa svojim ekspertima u dijagnostici i liječenju, ulaže u najnoviju tehnologiju.

22 BOLNICA  19 ZDRAVSTVENIH CENTARA Razvojni put Adžibadema počinje 1991. godine  a sa novim bolnicama svoj put razvoja nastavlja na svjetskom nivou.

MEĐUNARODNI STANDARDI KVALITETE   Kvaliteta usluga koje pruža Adžibadem podržan je neovisnim institucijama

UNIVERZITET “ADŽIBADEM” Ima za cilj stvaranje naučnih resursa u oblasti zadravstvene zaštite baš kao i prenos znanja iz ove oblasti na dolazeće generacije.

CENTRI PERFEKTNOSTI Adžibadem zajedno sa svojim iskusnim osobljem i visokom tehnologijom u centrima za liječenje raka, zdravstvene zaštite, reprodukcije, transplantacije organa, ortopedije, sportske medicine, nuklearne medicine i robotičke hirurgije, pruža usluge kako na domaćem tako I na međunarodnom nivou

SPORTSKA SPONZORSTVA Adžibadem podržava kako turski sport, tako i sport izvan Turske tako što sponzoriše tursku fudbalsku, košarkašku I odbojkašku federaciju, nacionalne timove i neke inostrane timove.

Adžibadem zdravstvena grupacija

Adžibadem zdravstvena grupacija koja se rapidno razvija od 1991. godine, postala je jedna od vodećih institucija u Turskoj o oblasti privatne zdravstvene zaštite.  Ova grupacija od tada krupnim koracima korača naprijed, a od 2012. i na globalnoj platformi u partnerstvu sa IHH Berhad zdravstvena zaštita koja je jedan od najvećih grupacija na Dalekom istoku.  Sa ovim sporazumom i sa svojih 22 bolnica I 19 zdravstvenih centara, Adžibadem je postao drugi na svijetu po veličini lanac zdravstven zaštite. Svake godine veliki broj pacijenata koji iz cijelog svijeta dolazi u Tursku na zdravstveni tretman, bira Adžibadem zbog usluga koje pruža po međunarodnim standardima kvalitete zahvaljujući naprednoj savremenoj tehnologiji i timu timu međunarodno priznatih stručnjaka.

Osim usluga integrisane zdravstvene zaštite koja je konkurentna na globalnom planu, Adžibadem zdravstvena grupacija nudi specijalni integrisani model sistema zdravstvene zaštite koji služi za primjer u cijelom svijetu, a koji se odlikuje u vidu 22 bolnica, od kojih je jedna u Skoplju, Makedonija, i 19 zdravstvenih centara , kao i još dosta različitih institucija koje su u vezi sa zdravstvom. U okviru zdravstvenih usluga, Adžibadem Labmed  nudi širok spektar usluga uključujući genetske I patološke analize i banke matičnih ćelija i krvi iz pupčane vrpce. Adžibadem zdravstvena grupacija  pruža kompletnu uslugu u svim oblastima koji su vezani za oblast zdravstvene zaštite pod pokroviteljstvom ovisnih kompanija. Tu spada i Adžibadm Project  Menagement  koji radi na razvoju projekata bolnica, Adžibadem  Mobile Health koji pruža mobilne usluge, APlus koji  je zadužen za higijenu I keterinske zahtijeve bolnica i velikih poslovnih centara. Univerzitet “Adžibadem” dolazećim generacijama prenosi stečeno iskustvo u oblasti zdravstva. U okviru univerziteta se nalaze departmani za medicinu, njegu i menadžment u zdravstvu.

Pružanje kompletne usluge zahvaljujući centrima perfekcije

Sve bolnice u sklopu grupacije posluju po medjunarodnim standardima, a mogu se izdvojiti i po centrima perfektnosti. 10 centara za dijagnostiku i liječenje tumora (hirurški, radioterapijom, hemoterapijom), 11 centara zdravstvene njege (kardilogija I kardiohirurgija za djecu i odrasle), 10 centara za vantjelesnu oplodnju (VTO), 6 centara za transplantaciju organa (jetra, bubreg, koštana srž), 7 centra za njegu kičme, 1 centra za sportsku medicinu koji je akreditovan od strane FIFA organizacije, 8 centara nuklearne medicine i 8 centara rabotičke hirurgije su kvalifikovani i akreditovani centri kako na domaćem tako i na međunaronom polju. Sve to zahvaljujući svojoj naprednoj tehnologiji i opremi i sručnjacima koji poseduju izuzetno iskustvo u svojim oblastima.

Međunarodni kvalitet u zdrvstvenoj njezi

Kvalitet usluga koji pruža Adžibadem zdravstvena grupacija je takođe podržan od strane neovisnih institucija. JCI (Joint Commission International) je neovisna internacionalna akreditaciona institotucija koja uspostavlja i određuje standarde kvaliteta kod usluga zdravstvene nege. U cilju naprjetka kvaliteta usluga i jačanja bezbijednosti pacijenata, Adžibadem je usvojila standarde JCI akreditacije. Saradnja sa Labemd Dortmund GmbH-om koji u Njemačkoj aktivno posluje već više od 30 godina Adžibadem Labmed-u je donijela akreditaciju „ISO 15189 akreditiacioni sertifikat za kliničke laboratorije“.

U rasponu od univerziteta do sportskih sponzorstava…

Osnovan 2007. godine, univerzitet „Adžibadem“ podržava plan stvaranja naučnih resursa iz oblastii medicine kao i prenos stečenog znanja iz te oblasti generacijama koje dolaze. Uz osjećaj društvene odgorvornosti, Adžibadem zdravstvena grupacija podržava i turski sport i onaj van granica Turske kroz sponzorisanje turske fudbalske, košarkaške i odbojkaške federacije, nacionalnih timova, neke sportske kolektive izvan Turske kao i neke individualne sportiste.

Centar atrakcije u zdravstveno turizmu

Bolnice koje su u sastavu Adžibadem zdravstvene grupacije i koje obezbjeđuju specijalne usluge na polju zdravstvene njege, nude usluge dijagnostike i liječenja velikom broju pacijenata iz inostranstva koji dolazi tim povodom u Tursku. Kad je riječ o zdravstvenom turizmu, Turska je trenutno jedna od vodećih zemalja koja pruža usluge dijagnostike i liječenja na svjetskom nivou.

Adžibadem Centar za zdravstvene usluge međunarodnim pacijntima

Adžibadem Centar za zdravstvene usluge međunarodnim pacijntima je osmišljen kao „sve na jednom mjestu“ centar  koji nudi zdravstvene usluge od dana kad  pacijent aplicira do dana pacijentovog povratka svojoj kući. Apliciranje predstavlja inicijalnu tačku za registraciju i orijentaciju. Tim Centra za zdravstvene usluge inostranim pacijentima brzo se razvija, a čine ga stručnjaci iz te oblasti i ljekari. Ovaj tim posvećenih profesionalaca organizuje „zdravstveno putovanje“ stranih pacijenata po njihovim potrebama i očekivanjima. Centar za zdravstvene usluge međunarodnim pacijentim stoji na usluzi pacijentima prije, za vrijeme i nakon boravka kod:

 • Zakazivanja pregleda
 • Pravljenja rezervacija u hotelima
 • Organizovanja prevoza od aerodroma
 • Pomoći u vezi sa informacijama o vizi
 • Procjene troškova usluge
 • Pomoći kod prijema u bolnicu
 • Obezbjeđivanja prevoda za pacijenta kako bi se u potpunosti razumio sa nadležnim ljekarom
 • Dobijanja  i dostave kopija medicinskih izvještaja nakon konsultacija
 • Pomoći kod procedure otpuštanja i plaćanja
 • Pomoći sa međunarodnim osiguravajućim kompanijama
 • Omugućavanja dijaloga sa svojim lekarom i nakon otpuštanja

Ako tražite medicinske konsultacije, mi vam savjetujemo da nam e-mailom, faksom ili poštom pošaljete kompletnu medicinsku istoriju bolesti zajedno sa važećim rendgenskim snimcima i laboratoroškim testovima. Kada proslijeđenu dokumentaciju pregleda nadliježni ljekar, mi vas kontaktiramo i obavijestimo o preporučenom načinu liječenja. Kada se utvrdi da li vam odgovara to  predloženo liječenje u našem zdravstvenom centru, onda vam organizujemo konsultacije sa ljekarom kao i dijagnostičke i laboratorijske analize i procjedure i hirurške zahvate, ako je to potrebno. Izbor pregleda i konsultacija zavisi od priode zdravstvenog stanja i hitnosti intervencije.

Smještaj

Adžibadem Centar za inostrane pacijente sa velikim brojem hotela i smestajnih objekata ima ugovor o sniženim cijenama smještaja za naše pacijente.  Ti hoteli sa kojima postoje ugovori se nalaze u blizini bolnica ili u samom centru grada. Prije vašeg dolaska neko od predstavnika Centra za inostrane pacijente ce raditi sa vama na pronalasku smještaja koji odgovara svim vašim potrebama.

Prevoz

Predstavnik Adžibadema vas čeka na aerodromu, a prevoz je obezdijeđen  sve vrijeme vašeg boravka (od aerodroma do hotela, od hotela do bolnice, od bolnice do hotela i od hotela do aerodroma).
Usluge prevođenja
Mi, u Adžibadem bonicama, nudimo besplatne usluge prevođenja. Prevodioci po potrebi stoje na usluzi pacijentima sve vrijeme njihovog boravka u zdravstvenom centu.

Usluge prevođenja su obezbijeđene za sledeće jezike:

 • Albanski
 • Arapski
 • Bosanksi
 • Bugarski
 • Njemački
 • Engleski
 • Francuski
 • Holandski
 • Makednoski
 • Rumunski
 • Ruski
 • Srpski

Prije nego što dođete u Adžibadem obratite pažnju na sledeća upustva:

Molimo vas da pročitate pažljivo ovaj dodatak prije vašek putovanja. Želimo da obezbijedimo da vaša posjeta Adžibademu prođe kao što je planirano.

 • Ponesite kopije svih medicinskih izveštaja i snimaka kao i listu liekova koje trenutačno koristite. Ako je moguće, ponesite CD-ove i dijagnostičke snimke nastale tokom već obavljenih medicinskih procjedura
 • Kontaktirajte Centar za inostrane pacijente kako bi vam se rezervisao hotel i organizovao prevoz.
 • Obratite se vašoj ambasadi za regulisanje vize. Pokušajte da se ne oslanjate na turističku vizu pošto se ona ne produžava lako.
 • Pobrinite se da vaša kreditna kartica bude ona koja se može koristiti u Republici Turskoj (na primjer, VISA ili MasterCard)
Anesteziologija
Hirurgija dojke
Kardiologija

 • Srčana aritmija & srčana elektorfiziologija
 • Invazivna kardiologija
 • Neinvazivna kariologilogija

Kardiovaskularna hirurgija

 • Kardiohirurgija za odrasle
 • Pedijatrijska kardiohirurgija

Torakalne bolesti

 • Alergije i imunologija

Dermatologia

 • Estetska dermatologija
 • Dermatoalergologija
 • Dermatoonkologija
 • Intreventna dermatologija
 • Pedijatrijska dermatologija
 • PUVA (fotohemoterapija)
 • Venerologija

Otorinolaringologija (ORL)

 • Audiologija
 • Facijalna plastična hirurgija
 • Hirurgija tumora glave i vrata
 • Laringologija/porjemećaji glasa
 • Otologija/neurotologija
 • Rinologija
 • Hirurgija baze lobanje

Hitne i urgentne usluge
Opšta hirurgija

 • Hirurgija dojke
 • Endokrina hirurgija
 • Gastrointestinalna hirurgija
 • Hepatobilijarna hirurgija ( hirurgija jetre, pankreasa i žučnih puteva)

Infektivne bolesti i mikrobiologija
Odjeli intezivne njege

 • Odjel intezivnenege kardiovaskularne hirurgije
 • Odjel koronarne njege
 • Odjel opšte intezivne njege
 • Odjel neonatalne inetzivne njege

Interna mediicina

 • Endokrina i metabolička oboljenja
 • Gastroenterologija
 • Hematologija
 • Medicinska onkologija
 • Nefrologija
 • Reumatologija

Neurologija

 • Neuro-optamologija

Neurohirurgija

 • Tumori na mozgu
 • Laboratorija za analizu pokreta i hoda
 • Pedijatrijska neurohirurgija
 • Hirurgija kičme

Nuklearna medicina
Nutricizam i dijabetis
Ginekologija i akušerstvo

 • Perinatologija (trudnoće s velikim rizikom / maternalna fetalna medicina)
 • Adolescentna i pedijatrijska ginekologija
 • Ginekološka onkologija
 • Reproduktivna endokrinologija i neplodnost
 • Uroginekologija (rekonstruktivna hirurgija karlice)

Oftamologija

 • Ambilopija (lenjo oko)
 • Katarakta & refraktivna hirurgija
 • Cornea i kontaktna sočiva
 • Glaukom
 • Lasik hirurgija oka
 • LCK (Linearna kornelana keratomija)
 • Okuloplastična hirurgija
 • Retinalna oboljenja
 • Strabizam

Zdravlje zuba i usta

 • Estetksa stomatologija
 • Edodontija
 • Oralna implantologija
 • Oralna hirurgija
 • Ortodentologija
 • Pedodentologija
 • Perodentologija
 • Proteze

Ortopedija i traumatologija

 • Hirurgija stopala
 • Hirurgija šake i mikrohirurgija
 • Hirurgija zamjene kuka (artoplastija kuka)
 • Hirurgija koljena
 • Ortopedska onkologija
 • Pedijatrijska ortopediija
 • Hirurgija ramena i lakta
 • Hirurgija kičme
 • Sportske povrijede

Patologija
Pedijatrijska fizijatrija
Pedijatrijska hirurgija
Pedijatrija

 • Pedijatrijska alergija i imunologija
 • Pedijatrijska kardiologija
 • Pedijatrijska endokrinologija
 • Pedijatrijska gastroenerologija
 • Pedijatrijska hematologija
 • Pedijatrijska nefrologija
 • Pedijatrijska neurologija
 • Pedijatrijska onkologija
 • Pedijatrijska reumatologija
 • Pedijatrijska grudna oboljenja

Fizikalna terapija i rehabilitacija
Plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija

 • Estetksa hirurgija
 • Plastična hirurgija
 • Rekonstruktivna hirurgija

Psihijatrija
Psihologija
Radijacijska onkologija

 • Brahiterapija
 • Cyber Nož
 • Gamma Nož
 • Truebeam
 • Trilogija (IGRT, IMRT i SRT)

Radiologija
Centar za robotičku hirurgiju
Klinika sportske medicine
Urologija

 • Andrologija
 • Endourologija i obljenja kamena
 • Zenska urologija
 • Pedijatrijska urologija
 • Urološka onkologija

MEDICAL DEPARTMENTS
At the hospitals affiliated with Acıbadem Healthcare Group, all kinds of diagnostic and treatment opportunities are provided accompanied by an expert team and advanced technological infrastructure.
ODJELI
U  bolnicama koje su u sklopu Adžibadem Zdravstvene grupacije se nude sve vrste dijagčnostičkih usluga i usluga mogućnosti lečenja što obezbeđuje tim stručnjaka u svojoj oblasti i opreme najsavremenije tehnologije.
Alergotestovi
Audiologija

 • Mjerenje akustične sposobnosti
 • ABR (Auditory Brainsteam Response)
 • Određivanje kohlearnog implanta
 • Provjera sluha beba
 • Otoakustična emisija
 • Provera Tinitusa
 • Provjera ravnoteže
 • Rehabilitacija kod poremećaja ravnoteže

Kardiologija

 • Kardiološka angiografska labortatorija
 • Ehokardiografija
 • EKG
 • Test opterećenje
 • Holter monitor
 • Praćenje transtelefoničnog ritma

Kliničke laboratorije

 • Klinička hemija
 • Endokrinologija
 • Hematologija
 • Mikrobiologija
 • Molekularna biologija
 • Serologija/imunologija

Dijaliza
Laboratorija za gastrointestinalnu endoskopiju

 • Bronhoskopija
 • Kolonoskopija
 • ERCP endoskopija (Retrograde Cholangio Pancreatog Raphy)
 • Gastroduodenskopija
 • Rektoskopija

Centar za genetičku dijagnostiku
Neurologija

 • EEG
 • EMG
 • Video EEG monotoring

Nuklearna medicina

 • Skeniranje koštane srži
 • PET CT
 • Terapija radioaktivnim jodom
 • Scintigrafsko snimanje

Oftamologija

 • Kompjutersko testiranje vidnog polja
 • Flouresceinska angiografija
 • Lasersko liječenje (Argon, YAG, Ekscimer laser)

Patologija
Citopatologija

 • Citohemija
 • Eksfoliativna citologija
 • Aspiracioa citologija tankom iglom (primjena i procjena)
 • Imunocitohemija
 • Likvid baziran na tehnologiji thin-layer (thin-prep)

Histopatologija

 • Fluoriscentna mikroskopija
 • Histohemija
 • Imunocitohemija
 • Intraoperativne patološke konsultacije (frozen section)

Laboratorija za određivanje pulmonarne funkcije

 • Test pulmonarne funkcije

Radiologija

 • Angiografične intervencije
 • Color Doppler ultrazvuk
 • Kompjuterska tomografija
 • Kontrastni agenti za radiološke procedure
 • Mamografija
 • MRI (snimanje magnetnom rezonancom)
 • Ultrasonografćja (dijagnostička sonografija)
 • Rendgensko snimanje

Intervencijska radiologija

 • Nevaskularna intervencijska radiologija
 • Vaskularna intervencijska radiologija

Laboratorija za praćenje sna
Urologija

 • ESWT (ekstrakorporalna šok talas terapija)
 • Urodinamična laboratorija

Slijedeća pitanja postavite vašem ljekaru!

Navedena pitanja bi trebalo da postavite vašem ljekaru kako bi se uspostavila jedna zdrava komunikacija i saradnja.

U vezi sa bolešnju i simptomima na koje se žalite

 • Šta je, zapravno, moja dijagnoza?
 • Da li je poznato šta može da prouzrokuje ovo stanje?
 • Da li je moja bolest izlječiva
 • Da li postoje ikakvi posebni simptomi/naznake na koje treba da obratim pažnju i da vas obavijestim?
 • Da li treba da mijenjam svoj način života i životne navike?

U vezi sa testiranjem:

 • Šta bi trebalo da se odluči na osnovu rezultata testova koje ste preporučili?
 • Kada ću dobiti rezultate?
 • Postoji li nešto na šta treba da posebno obratim pažnju prije rađenja ovih testova?
 • Da li ijedan od ovih testova može biti potencijalno štetan po mene?

U vezi sa lečenjem:

 • Da li ste vidjeli rezltate testova koje ste preporučili da uradim?
 • Koji je tretman za ovo stanje?
 • Koliko dugo će trajati moje liječenje?
 • Kolike su mi šanse za izlječenje?
 • Koji je potencijalni rizik i neželjeni efekti u vezi sa liječenjem?
 • Postoji li neka hrana, lijek ili aktivnost koje treba da se odreknem za vrijeeme liječenja?
 • Postoje neki lijekovi koje koristim; da li oni mogu imati negativan efekat na moje liječenje?
 • Da li konzumiranje alkohola i cigareta može da dovede do nekih neželjenih poslijedica?
 • Šta se dešava ako pogriješim u vezi sa  korišćenjem lijeka koji ste propisali?
 • Postoje li neki alternativni načini liječenja o kojima bi trebalo da se informišem?
 • Postoji li neka bolja opcija liječenja koja nije dostupna u ovoj bolnici, ali jeste u nekoj drugoj?

Informacije u vezi sa otpuštanjem & Otpusna lista

Ovdje se nalaze odgovori na pitanja koja biste možda postavili nakon otpuštanja:

Odlazak kući

Vaš ljekar vas obaveštava kad biste trebalo da budete otpušteni iz bolnice. Vrijeme polaska često zavisi od „jutra“ laboratorijskih ili radioloških testova i poslednje provjere vašeg fizičkog stanja od strane nadležnog ljekara. Vrlo smo obazrivi zbog mogućih neprijatnosti koje ovo čekanje može da prouzrokuje pa se s toga trudimo da vas obaveštavamo u vezi sa napretkom kod vašeg izlaska iz bolnice. Nakon što vaš ljekar napiše potebna uputstva, medicinski tehničar će ih pregledati zajedno sa vama i obezbjediti sve recepte za lijekove koje je ljekar prepisao. Pobrinite se da razmijete i usvojite sve date instrukcije. Takođe, sačuvajte imena i brojeve telefona koje možete kasnije da kontaktirate za slučaj potrebe.

Vaše otpuštanje iz bolnice

Kad dođe vrijeme napuštanja bolnice, članovi tima koji vode računa o vama vas obavještavaju na vrijeme tako što daju dovoljno vremena da se organizuje vaša pomoć i prevoz. Medicinski tehničari će vam takođe pomoći tako što će vas obučiti kako da brinete o sebi dok ste na kućnom liječenju, daju vam instrukcije i odgovore na vaša pitanja.

Na dan otpuštanja

Na dan otpuštanja iz bolnice trebalo bi da se organizuje prevoz koji bi došao po vas oko 11 časova. Kolege iz Centra za inostrane pacijente vam mogu pomoći oko toga.  Provjerite svoju sobu da li vam je ostalo nesto od  vaših stvari, a ako imate bilo šta od dragocjenosti koje ste ostavili u bolnčkom sefu, recite tehničaru kako bi vam mogle biti vraćne.

Stvari na koje treba da obratie pažnju vi i vaša porodica prije odlaska kući

 • Od koristi bi bilo da imate nekoga ko bi ostao sa vama prvih 24 sata.
 • Snadbijte se hranom laganom za pripremu
 • Imajte na umu da treba da imate osobu koju možete pozvati u hitnom slučaju
 • Imajte na umu kako da odete na sljedeći pregled kod ljekara
 • Imajte na umu da i osobe koje vode računa ovama takođe mogu da se umore. Vaša porodica će možda željeti da angažuje i neke druge ljude koji vam mogu pomoći neko vrijeme.
 • Ne ustručavajte se da tražite pomoć. Postoje mnogi ljudi i raspoloživa sredstva koja vam mogu pomoći

Informacije o otpuštanju

Prije otpuštanja dobićete sve potrebne informacije o vašem zdravstvenom stanju. Ako imate bilo koja pitanja u vezi sa ovim informacijama, molimo vas, pitajte vaše ljekare i ostalo medicinsko osoblje prijee nego što budete otpušteni.

Bezbjedno kućno liječenje

Prijee nego što napustite bolnicu, pitajte vašeg ljekara koje nove lijekove treba da koristite dok ste na kućnom liječenju, a koje bi možda trebalo da prestanete da koristite. Trebalo bi da vam se da lista lijekova koje bi trebalo da korstote nakon otpuštanja, a ako ne dobijete, slobodno pitajte za tu listu.
Budite upoznati sa vašim lijekovima

 • Trebalo bi da znate naziv, dozu, namjenu i sporedne efekte svaog lijeka koji dobijete. A ako ne znate, raspitajte se kod vašeg ljekara, medicinskog tehničara ili farmaceuta. Postoje napismeno objašnjenja lijeka, a  farmaceuti naše bolnice će vam vrlo rado odgovoriti na sva vaša pitanja
 • Prije preuzimanja lijekova bez ljekarskog recepta sa farmaceutom provjerite da li može uticati na vašu prepisanu terapiju.
 • Sve vrijeme čuvajte vašu listu lijekova koju trenutno uzimate kao i onih na koje ste alergični. Čuvajte ih spremne kako biste mogli da ih pokažete svaki put kad dođete u neko od Adžibadem bolnica.
 • Ako je moguće, sve lijekove preuzmite iz jedne apoteke kako bi farmaceut lakše mogao da uporedi dejstva lijekova jedni na druge.

Uzimanje terapije

 • Svoju terapiju i sve lijekove uzimajte kako je preporučeno. Informišite se šta da radite u slučaju da preskočite dozu.
 • Terapiju ne prekidajte osim ako vam te ne kaže vaš ljekar, pa čak i ako se oćeate dobro.
 • Koristite kutije za lijekove, dnevnik ili kalendar kako bi olakšalo praćenje koji lijek kad treba da se uzme.
 • Lijekove čuvajte u originalnom pakovanju na hladnom i suhom mjestu.
 • Lijekove prepisane na vaše ime nikada ne dajte drugima.
 • Ne držite lijekove kojima je prošao rok trajanja. Otklonite sve takve lijekove

Zovite vašeg ljekara kao osetite potrebu

 • Kod otežanog disanja ili neobičnog skraćenog udaha i izdaha
 • Kod učestalih mučnina, povraćanja i dijareje
 • Kod obilnog krvarenja ili drenaže u predjelu gdje je vršena operacija
 • Kod pojave osipa, modrica ili žutila kože
 • Kod pojave groznice i drhtavice
 • Kod pojave bola kog ne zaustavlja analgetik
 • Ostala stanja koja zahtevaju momentalni oprez
 • Za sva pitanja pozovite na +90 216 544 46 64

Fizička aktivnost i vježbanje

Fizička aktivnost i vježbanje su veoma važni za vas. Dok ste u bolnici, vaša fizička aktivnost može biti ograničena. Kako se vaše stanje bude poboljšavalo, nivo vaše fizičke aktivnosti bi trebalo da se povećava.Većina pacijenata će postepeno moći da se vrati aktivnostima koje je imala i ranije. Trebalo bi da pratite ljekarova uputstva i preporuke po pitanju  vježbanja i fizičke aktivnosti.

Šta treba da preuzmete za slučaj da dodje do promjene u vašem stanju

Nakon što napustite bolnicu trebalo bi da kontaktirate kancelariju vašeg doktora ili Centar za inostrane pacijente kako bi vam se organizovao ponovni pregled kod doktora u svrhu praćenja vašeg stanja. Ako u nekom momentu imate neko pitanje ili nedoumicu ili ako se vaše stanje pogoršava, odmah kontaktirajte vašeg ljekara. Ako ne možete da dođete do vašeg ljekara, onda idite do najbljže centra za hitnu pomoć. Ako vam se pojave simptomi koji mogu da ugroze vaš život, kao što su problemi sa disanjem ili bol u grudima, odmah zovite hitnu pomoć.

Obračun i finansijsko savetovanje

Kao i kod većine bolnica, i kod Adžibadema postoji jedan sistem obračunavanja. Kako bolnički troškovi, kao što su soba, lijekovi,oprema i sl. tako i  naknada za profesionalne usluge, kao što su usluge koje pruža ljekar ili specijalista se obračunavaju u jedan isti račun. Račun zajedno sa prikazom medicinskih usluga vam biva dostavljen tokom vašeg otpuštanja. Ako primite neke ambulantske usluge za vreme vašeg liječenja, onda se to može odvojeno obračunati. Račune ćemo dostaviti osiguravajućim kompanijama koje pokrivaju vaše zdravstveno osiguranje. Osiguranje obično pokriva većinu stavki osim nekih kao što su televizija, odvojena privatna soba, franšiza i „co-payments“. Aranžmani plaćanja i neplaćanja nadoknade bi trebalo da se naprave u vreme otpuštanja. Radi vašeg komoditeta, dostupni su brojni načini uplate, a to su VISA, MasterCard i American Express kartice, lični čekovi i gotovina. Za ptanja o računu bolnice ili o stavkama na vačem računu pozovite Centar za inostrane pacijente +90 216 544 4664 svakim radnim danom od 08 do 18 časova.

Sarajevo Office
Fehima Efendije Čurčića broj 5
71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
bosnia.office@acibadem.com.tr
T +387 33 223 013
M +387 60 331 83 24

Tuzla Office
Marsala Tita 84
tuzla@acibadem.com.tr
T +387 35 481 275
Mobil phone +387 65 00 22 44
Mobile2: +387 66 589 997