U Centru za transplantaciju bubrega bolnice Acıbadem obavljena 1000. transplantacija

//U Centru za transplantaciju bubrega bolnice Acıbadem obavljena 1000. transplantacija

Urađena je 1000. transplantacija bubrega u Centru za transplantaciju bubrega bolnice Acibadem. Uspješnost transplantacije je 98%.

Skoro 1000 pacijenata uspješno je izliječeno transplantacijom bubrega tokom osam godina od kada je program transplantacije bubrega pokrenut u međunarodnoj bolnici Acıbadem International Hospital – prvom centru za transplantaciju organa grupacije Acıbadem Healthcare Group. Od kada je prvi pacijent primljen u oktobru 2010. godine, Centar za transplantaciju organa stara se o tome da pacijenti žive sretan i zdrav život i nastavljaju sa uobičajenim aktivnostima poslije zahvata.

Prof. dr İbrahim Berber, šef odjeljenja za transplantaciju organa međunarodne bolnice Acıbadem International Hospital i prof. dr Ülkem Çakır, šef odjeljenja za nefrologiju, objasnili su uspješnost presađivanja bubrega sledećim riječima:

„Prema svijetskim standardima, stope uspješnosti transplantacije bubrega utvrđuju se funkcijom presađenog bubrega i preživljavanjem pacijenta tokom perioda od jedne, pet ili deset godina. Navedene stope se prikazuju kao 95%, 90%, odnosno 60% u centrima koji nose naziv „Centar izuzetnosti“ prema podacima iz Sjedinjenih Država i Evrope, posebno u centrima gde se pretežno izvodi transplantacija bubrega sa živim davaocima, kao u bolnici Acıbadem International Hospital. Stope uspješnosti Centra za transplantaciju bubrega međunarodne bolnice Acıbadem International Hospital su 98% za period od jedne godine i 95% za period od pet godina. Cilj i očekivanja našeg centra su da se stopa uspješnosti poveća iznad 80% za period od deset godina.“

2018-06-11T12:23:31+00:00 News|