Akreditacija zajedničkog komiteta (JCI)

//Akreditacija zajedničkog komiteta (JCI)
Akreditacija zajedničkog komiteta (JCI) 2017-08-22T21:13:32+00:00

jciZajednički komitet za međunarodnu akreditaciju

Akreditacija zajedničkog komiteta  (JCI) je model procjene koji je međunarodno prihvaćen i ima najveće priznanje.JCI obavlja nezavisne revizije procjene, kako bi utvrdilo ispunjavaju li zdravstvene organizacije standardne zahtjeve koji su uvedeni radi povećanja kvalitete zdravstvene skrbi. Zabilježeno je više od 800 zdravstvenih ustanova u 68 država. JCI standardi se bave temama ,kao što su ciljevi sigurnosti bolesnika, pristup skrbi i kontinuitetu skrbi, prava pacijenata i njihovih rođaka, procjena i skrb o pacijentima, anestezija i kirurška njega, korištenje lijekova, obuka pacijenata i njihovih rođaka prema standardima pacijenata. Zdravstvena ustanova također se bavi poboljšanjem kvalitete i sigurnosti bolesnika, sprečavanjem i kontroliranjem infekcija, menadžmentom, rukovodstvom i  upravljanjem objektima i sigurnosti, kvalifikacijama i obukom zaposlenika i upravljanjem informacijama prema standardima upravljanja. ACIBADEM Adana bolnica, jedna je od bolnica ACIBADEM Healthcare grupe, koja je dobila  akreditaciju Zajedničkog komiteta za međunarodnu suradnju (JCI) 25. septembra 2010., dok je ACIBADEM Maslak bolnica akreditirana 2. oktobra  2010. godine.