Tehnologija

/Tehnologija
Tehnologija 2017-08-22T21:13:33+00:00

teknologjia

Аcıbadem bolnice oprijemljene su najsavremenijom tehnologijom, kako u oblasti dijagnostike gdje posjedujemo uređaje sa visokom rezolucijom koji daju sliku visokog kvaliteta, tako i u oblasti liječenja gdje uređaji najnovije generacije omogućavaju siguran i kvalitetan tretman.

Postavljamo svetske standarde u dijagnosticiranju i liječenju tumora zahvaljujući bogatom znanju i iskustvu koje posedujemo.