Cyberknife

//Cyberknife
Cyberknife 2017-08-22T21:13:33+00:00

acibadem-cyberknife-3

Koje su prednosti Sajber noža?

Bezbolan tretman

Sajber nož je bezbolni radiohirurški sistem.

Bez kabastih okvira

Ima sposobnost da locira pokrete pacijenta tokom tretmana i eliminiše bol i neugodnosti do kojih dolazi prilikom postavljanja krutog metalnog okvira za glavu koji se koristi pri drugim stereotaktičnim tehnikama.

Tretman cijelog tijela

Posjeduje jedinstveni dizajn koji omogućava tretiranje tumora na bilo kom mjestu u organizmu što donosi potpuno novi pristup u radiokirurgiji. Ovaj vid radioterapije moguće je primjeniti na plućima, jetri, bubrezima, kao i za tretiranje promjena na mozgu i kičmi.

Liječenje van bolnice

Liječenje primjenom ovog sistema značajno smanjuje rizik od komplikacija i dugotrajnih oporavaka koji su ustaljeni kod tradicionalne hirurgije. Sajber nož takođe može obavljati i takozvanu frakcionisanu radiokirurgiju po ,,fazama” kod koje se ukupna doza zračenja djeli na dvije do pet manjih frakcija koje se primjenjuju tokom nekoliko dana. Ovo je naročito značajno kod liječenja tumora velikih dimenzija ili onih koji se nalaze blizu osjetljivih oblasti, jer obezbijeđuje zaštitu od radijacije tkivu koje se nalazi u okolini tretirane lezije. Po završetku liječenja, većina pacijenata može da se vrati kući i nastavi svoje redovne svakodnevne aktivnosti.