Intraoperativna 3 Tesla magnetna rezonanca

//Intraoperativna 3 Tesla magnetna rezonanca
Intraoperativna 3 Tesla magnetna rezonanca 2017-08-22T21:13:33+00:00

Cyberknife-technology

Intraoperativna 3 Tesla magnetna rezonanca je uređaj napredne tehnologije za snimanje. Može se koristiti za snimanje cijelog tijela i brz skrining tokom operacije na mozgu, i na taj način pomaže hirurgu da ukloni tumor u celosti. Pošto je uređaj moguće koristiti tokom same operacije, kirurzi su u stanju da izvrše procjene u sterilnom okruženju kada je to potrebno, bez buđenja pacijenta ili zatvaranja kirurške rane. To znači da kirurg može da ima kompletniju informaciju  o veličini i lokaciji tumora, čak i na mjestima koja nisu lako dostupna. Ovim uređajem su rizici poput djelimičnog uklanjanja tumora, oštećenja u funkcionalnim oblastima, praktično eliminisani, tako da nema potrebe za ponovljenim operacijama.