Magnetna rezonanca cijelog tijela

//Magnetna rezonanca cijelog tijela
Magnetna rezonanca cijelog tijela 2017-08-22T21:13:33+00:00

Cyberknife-technology

Magnetna rezonanca cijelog tijela je relativno nova dijagnostička tehnika koja nema negativne efekte. Veoma je efikasna pri snimanju i analiziranju cijelog tijela bolesnika sa rizikom od raka ili sa bilo kojim drugim zdravstvenim problemima i to za samo 30 minuta. Poređenja radi, kod tradicionalne magnetne rezonance skeniranje samo jednog organa trajalo je otprilike isto toliko. Kod magnetne rezonance cijelog tijela, tumori mogu da se dijagnosticiraju u ranoj fazi, čak prije nego što se simptomi jave, kada je šansa uspješnog liječenja najviša.  Magnetna rezonanca cijelog tijela je napredna dijagnostička metoda koja se može korisiti kao deo skrining programa prilikom sistematskih pregleda sa ciljem ranog otkrivanja bolesti. Dakle, siguran je za svaku starosnu grupu i može se ponoviti ako je potrebno.