Pikis

Pikis 2017-08-22T21:13:33+00:00

pyxis

Pikis, automatizovani sistem upravljanja lijekovima,  dizajniran je da poveća sigurnost pacijenta i efikasnost. On pospješuje i usklađuje saradnju ljekara i apotekarskog osoblja. Ovaj sistem elektronski izdaje lijekove sa liste lijekova date pacijentima i prikazuje status naloga. Sistem obuhvata: verifikaciju osobe, kontrolu pristupa otiskom prsta, elektronsko praćenje dokumentacije koja štiti fajlove pacijenta od neovlašćenog pristupa.

Tradicionalni sistem izdavanja  lijekova koji je neefikasan i podložan greškama, povećava rizik i trošak. Međutim, mnoge greške u vezi sa lijekovima, kao što su nepotpune informacije, alergija, problemi sa dozama i količinama mogu se spriječiti upotrebom elektronskog sistema za upravljanje lijekovima. Dokazano je da automatizacija upotrebe lijekova ne samo da pomaže riješavaju problema koji proizilaze iz tradicionalnog sistema propisivanja terapije i izdavanja lijekova, već i poboljšava kliničke i operativne rezultate.
Acıbadem je 2006. godine po prvi put uveo i realizovao elektronski sistem lekova.