Robot da Vinči

//Robot da Vinči
Robot da Vinči 2017-08-22T21:13:33+00:00

da-vinci

Robot da Vinči (‘da Vinci’) je napravila NASA kako bi se izvodile operacije na astronautima u svemiru i vršile hirurške intervencije uz korišćenje mikro pokreta. Robot pravi i analizira trodimenzionalne slike što mu omogućava da najkomplikovanije hirurške operacije izvrši potpuno sigurno. Jedino što zahtijeva je prisustvo ljekara koji sjedi za konzolom za hirurge koja može biti locirana van mjesta na kom se vrši sama operacija. Da Vinči robot se koristi u mnogim oblastima, naročito u oblastima urologije, kardiovaskularne hirurgije, opšte hirurgije, ORL i ginekologije.