Terapija jednom dozom

//Terapija jednom dozom
Terapija jednom dozom 2017-08-22T21:13:33+00:00

liac

Kod pacijenata sa rakom dojke, zračenje može da se završi sa primjenom jedne doze i vrši se pomoću metode intra-operativne radioterapije (IORT). Kada je tumor u dojci uklonjen za vrijeme operacije, specijalni aplikator koji se nalazi u okviru aparata se postavlja u oblasti sa tumorom. Nakon neophodnih proračuna, visoke doze zračenja se usmeravaju samo na ovu oblast, i štiti se zdravo tkivo.

Kako se tradicionalna radioterapija primjenjuje?

U skoro svim slučajevima u kojima je dijagnosticiran rak dojke i tretiran po principu ,,zaštitne kirurgije” (u kojoj je samo dio dojke sa tumorom uklonjen, a ostatak ostaje netaknut), neophodno je primjeniti radioterapiju poslije operacije.

Poželjno je početi sa radioterapijom posle završene kemoterapije kod pacijenata kod kojih je to neophodno, ili najmanje tri nedelje nakon operacije kod pacijenata koji su tretirani samo hormonskom terapijom

Prednosti terapije jednom dozom

Prednost terapije jednom dozom je ta što se kirurška intervencija i radioterapija obave u istom danu i na taj način se znatno skraćuje ukupan period liječenja i pacijent nije prinuđen da svakodnevno dolazi u bolnicu na radioterapiju.

Ovaj metod se primjenjuje u operacionoj sali pomoću bezbednog i prenosivog uređaja koji funkcioniše kao linearni ancelerator proizvodeći samo energiju fotona i elektrona.

Ko je pogodan da primi podsticaj zračenja?

Pacijenti mlađi od 50-60 godina se ne smatraju idealnim kandidatima za primjenu tretmana jedne doze. Kod ovih pacijenata, neophodno je primjenit ciljano zračenje u oblasti koja je zahvaćena tumorom pa zatim ponoviti zračenje, ali ovog puta ga primeniti na cijele grudi tradicionalnom metodom.