Triologija

//Triologija
Triologija 2017-08-22T21:13:33+00:00

Trilogy

Trilogija je savremeni radioterapijski sistem čiji glavni element predstavlja linearni akcelerator (Linac) i pomoću koga je moguće sprovesti različite modalitete radioterapije – IMRT, IGRT, 3D-CRT, SRS.

IGRT se koristi za snimanje slika i slikom navođenu radioterapiju, dok je IMRT vid radioterapije koga karakteriše precizna kontrola inteziteta doze. Zato doza zračenja može da se podjesi do idealnih nivoa za svaki pojedinčni tretman. Dok su tumori izloženi većim dozama, zdravo tkivo je sačuvano. SRT / SRC  se koriste za izuzetno precizno i ciljano zračenje čak i najsitnijih tumora , pri čemu se tkivo oko tretirane lezije maksimalno štedi i prima zanemarljivu dozu zračenja.