TRUEBEAM

//TRUEBEAM
TRUEBEAM 2017-08-22T21:13:33+00:00

truebeam-stx

Sa TRUEBEAM STx svi dosadašnji uređaji koji se koriste u radioterapiji integrisani su u jedan. Ne samo što omogućuje da zdravo tkivo primi minimalnu dozu radijacije, već je zahvaljujući karakteristikama ovog uređaja – da se zraci fokusiraju na ciljano mjesto i mogućnosti da se upotrebi velika doza zračenja, pacijent izložen radijaciji u periodu koji je za četiri do osam puta manji nego što je slučaj kod ranijih uređaja. Takođe, uspješnost tretmana i komfor pacijenta su povećani.