Check – up

//Check – up
Check – up 2017-08-22T21:13:33+00:00

check-up

Smanjite rizik od oboljevanja zahvaljujući Acıbadem personalizovanom check-up programu preventivnih pregleda.

Vjerovatno mislite da je nepotrebno da idite u bolnicu i posjetitie svog ljekara ili da se podvrgnete testovima dok ste dobro osjećate. Međutim, postoje razni rizici po zdravlje sa kojima se svi suočavaju. Faktori koji na to utiču su različiti od vaših navika do porodične predispozicije (npr. članovi porodice boluju od dijabetesa, srčanih bolesti, raka i dr). Preventivni pregled sheck-up može odrediti koje rizike po zdravlje vi nosite. Ovo je mjesto gdje pregledi igraju vitalnu ulogu u ranom dijagnostikovanju bolesti. Samo nekoliko sati koliko traje ovakav pregled  može vam pružiti sve što treba da znate o vašem zdravlju pa čak i da spreči nastanak ozbiljnih zdravstvenih problema.

Koje su prednosti programa preventivnih pregleda check-up u Acıbadem bolnice?

  • check-up2Mi imamo iskusan tim zdravstvenih stručnjaka koji pomno prate najnovija dostignuća i istraživanja u medicini.
  • Mi smo akreditovani od strane JCI koji je “sinonim za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.”
  • Rezultati provjere se procjenjuju licem u lice sa najvećom pažnjom i posvijećenošću.
  • Usluge uključene u paket provjere mogu se dobiti na različitim lokacijama zahvaljujući integrisanim vezama širom Acıbadem Grupacije
  • Analize, testovi krvi i EKG usluge se obavljaju u posebno određenim check-up oblastima.
  • Međunarodni pacijenti mogu obezbijediti prevodioca ako je potrebno.
  • Rezultati provjera i testova se digitalno snimaju.
  • Pacijenti uvek nadgledaju zvanični predstavnici tokom procesa.
  • Pacijenti mogu da dobiju rezultate svojih pretraga u svim Acıbadem bolnicama.
  • Postoje privatni VIP saloni locirani u okviru Acıbadem check-up područja u bolnici.