KIRURŠKA ONKOLOGIJA

///KIRURŠKA ONKOLOGIJA
KIRURŠKA ONKOLOGIJA 2017-08-22T21:13:34+00:00

onkologji-kirurgjikale

Kirurgija ima važnu ulogu u dijagnostici i liječenju raka. Operacije moraju obavljati samo kirurzi onkolozi, specijalisti u svojim oblastima.

Primjena kirurškog tretmana

Kurativna kirurgija primjenjuje se i u okviru kirurške onkologije. Međutim, preduslov za primjenu operacija je da je tumor ili oboljelo tkivo ograničeno na određeni organ ili limfne čvorove gdje se i prvi put pojavio. Kod ovih pacijenata, udaljene metastaze ne bi trebalo da budu prisutne. Tumori mogu biti potpuno uklonjeni pod uslovom da su njihove granice dobro utvrđene. Međutim, postoje slučajevi u kojima tumor ne može biti potpuno uklonjen. U takvim slučajevima može se primjeniti debulking operacija kako bi se minimalizovala izraslina. Štaviše, uklanjanje metastaza kojih nema mnogo poboljšava šanse pacijenta oporavkom.

Onkološka kirurgija se takođe može primjenjivati i u svrhu palijativnog liječenja. To liječenje za cilj ima olakšavanje simptoma koji proizilaze iz bolesti. Kirurška intervencija se može koristiti i u drugim oblastima kao metoda dijagnostikovanja.

Postoje  četiri osnovne grupe oblasti kada se pribjegava kirurškim intervencijama:

Profilaktička kirurgija: kirurško uklanjanje tkiva koje preti da postane maligno. Takođe, uklanjanje crijevnih polipa, promjena na koži i implantata u dojkama, ako postoji rizik da će masa postati kancerozna.

Biopsija: metod se definiše kao uzorkovanje i patološka evaluacija uzoraka sprovedena tokom hirurške operacije i izvodi se uz pomoć nekoliko medicinskih alata. Apsolutna dijagnoza se može zasnovati na osnovu biopsije.

S Faza: metod poznat kao uzimanje uzoraka iz određenih oblasti radi utvrđivanja širine prostiranja tumora.

Adjuvantna: zaštitna terapija koja se koristi u fazi kada je postojanje tumora već utvrđeno.