MEDICINSKA ONKOLOGIJA

///MEDICINSKA ONKOLOGIJA
MEDICINSKA ONKOLOGIJA 2017-08-22T21:13:34+00:00

Kimioterapia

Šta je medicinska onkologija?

Medicinska onkologija je grana medicine koja obuhvata ne samo liječenje pacijenata oboljelih od raka, već i prevenciju raka, praćenje i rano dijagnostikovanje. Pacijentima se pristupa multidisciplinarnom metodom.

Kako se izvodi tretman?

Liječenje se obavlja pomoću lekova intravenski ili oralno, u zavisnosti od vrste raka. Planiranje liječenja zavisi od vrste ćelija raka, zatim od organa u kome se prvi put pojavila bolest i oblasti na koje se širi. Lečenje se obavlja po principu adjuvantne terapije kako bi se smanjio rizik od ponovnog vraćanja bolesti, kao i po principu neo-adjuvantnog tretmana kako bi najveći dio oboljelog tkiva (izrasline) bio dostupan za rad. Takođe, sprovodi se i palijativno liječenje kako bi se oboljelima produžio životni vijek u kasnijim fazama i povećao kvalitet života. Liječenje se može vršiti pojedinačno ili u kombinaciji sa drugim terapijama.

Koje metode se koriste kod medicinske onkologije?

KEMOTERAPIJA – Kada je riječ o tretmanu lijekovima, tehnologija se na ovom polju ubrzano razvija i kemoterapija ima za cilj uništavanje kanceroznih stanica koje se brzo i nekontrolisano razvijaju. U većini slučajeva cilj je da se kancerozne stanice unište u potpunosti koristeći više vrsta medikamenata putem različitih uređaja.

TERAPIJA HORMONIMA – Hormonski lijekovi se koriste u liječenju tumora koji su osjetljivi na hormone, kao što su rak prostate i rak dojke. Hormonalni medikamenti se uglavnom uzimaju oralno.

IMUNOTERAPIJA (TERAPIJA KOJA UTIČE NA IMUNI  SISTEM) – Supstance koje prirodno poboljšavaju imuni sistem organizma se koriste i da identifikuju i ubiju kancerogene stanice upozoravajući imuni sistem tela.

CILjANO VOĐENA BIOLOŠKA TERAPIJA – Jedno od najvažnijih otkrića u poslednjoj dekadi kada je riječ o liječenju raka je razvoj visoko efikasne biološke terapije sa relativno malo nuspojava koja ima zadatak da identifikuje elemente koji su prisutni u kanceroznim stanicama, a ne nalaze se u zdravim stanicama. Takav tip ciljane terapije je veoma efikasan i predstavlja dobru opciju za liječenje mnogih vrsta kancera i uspešno se primenjuje posebno kod liječenja raka dojke, crijeva i bubrega.