RADIOLOŠKA ONKOLOGIJA

///RADIOLOŠKA ONKOLOGIJA
RADIOLOŠKA ONKOLOGIJA 2018-09-03T15:50:11+00:00

RADIOLOŠKA ONKOLOGIJA

Moguće je razdvojiti radioterapiju u dvije osnovne grupe u zavisnosti od stanja bolesti:

Kurativna radioterapija: ona se primenjuje u slučajevima kada se bolest može potpuno izliječiti. Može se primeniti samostalno ili zajedno sa kirurškim tretmanom i/ili kemoterapijom.

Palijativna radioterapija: primenjuje se u slučajevima u kojima je nemoguće potpuno izliječiti bolest. Cilj je da se spriječi i ublaži patnja i da se poboljša kvalitet života za ljude koji se sučeljavaju sa ozbiljnom i kompleksnom bolešću.

RADIOTERAPIJA (TERAPIJA H-ZRACIMA)

Radioterapija je jedna od najbrže rastućih oblasti u liječenja raka poslednjih nekoliko godina. Uspješni rezultati su dobijeni zahvaljujući savremenim tehnikama koje tretiraju kancerozna tkiva zračenjem putem  uređajima najsavremenije tehnologije.

Šta je radioterapija?

Radioterapija se definiše kao tretman kanceroznih tkiva ili tumora koji nisu maligni zračenjem. Takođe se naziva „zračenje“ ili „terapija X-zracima“. Snopovi zraka koji se koriste u radioterapiji imaju za cilj da zaustave rast kanceroznih stanica ili da ih potpuno unište. Radioterapija se često primenjuje u okviru tretmana liječenja raka. Kada je pacijentu dijagnostičiran rak kod 60-80 odsto oboljelih potrebno je izvršiti minimum jedan tretman radioterapijom.

Kako se određuje koji će se metod primjeniti za liječenje?

Postoje mnogi faktori koji utiču na liječenje. Glavni faktori su sledeći: starost pacijenta, njegovo opšte zdravstveno stanje, vrsta, faza i položaj raka. Odluka o tome koji tretman liječenja će se sprovesti donijeće se posle procjene koju zajedno donosi tim ljekara iz različitih grana medicine, a svaki pacijent se procjenjuje odvojeno.

Kako radioterapije utiče na pacijenta?

Snopovi zraka tokom zračenja koji se koriste u radioterapiji utiču na DNK u tkivu jezgra kanceroznih stanica. Kada je DNK jezgro u kanceroznoj stanici dovoljno oštećeno, stanice gube sposobnost za dijeljenje. Rak prestaje da raste i počinje da se smanjuje, jer se mrtve stanice u kanceroznim tkivima ne regenerišu. Kao rezultat toga, mnoge vrste tumora se uspješno liječe. S druge strane, broj normalnih stanica koje okružuje tretiranu oblast je više miliona puta veći od broja kanceroznih stanica. Stoga, kako bi se zaštitile zdrave stanice, ukupna doza zračenja je podijeljena na manje doze koje se daju dnevno u određenom vremenskom periodu. Pored toga, ljekari daju sve od sebe da zaštite zdravo tkivo i da usmjere zračenje samo na oboljele oblasti.