Тruebeam STx

Тruebeam STx 2017-08-22T21:13:34+00:00

TrueBeam (1)Truebeam Stx uređaj je sačinjen od osjetljivog sistema koji postavlja pacijente u poziciju za liječenje, praćenje disanja i kontrolu. Zahvaljujući ovom dodatnom sistemu koji se zove Novalis- ExacTrac omogućena je šestodimenzionalna korekcija pozicije. Sa Truebeam uređajem je moguća radioterapija sa snimanjem i primjenom zraka na ciljno mjesto sa manjim granicama. Na taj način se sprječava da zdravo tkivo bude izloženo radijaciji.

Sve nove radioterapijske tehnologije su okupnjene u jedan uređaj.

Kao što uređaj može da vrši bilo koju vrstu jednostavnog zračenja tako ovaj isti uređaj ima i konformalnu tehnologiju kojom se zračenje oblikuje prema strukturi tumora. IMRT (intensity adjusted radiotherapy) i IGRT (image guided radiotherapy) su tehnologije kao i RapidArc (jačina tretmana promjenljiva u odnosu na veličinu čime je skraćen period liječenja pacijenta) i radiohirurški metodi sa najosjetljivijim snimanjem i aplikacionim mogućnostima.

Radiohirurška tehnika (SRS) koja se fokusira na metu trodimenzionalno uz visoku dozu radijacije je u mogućnosti da postigne iste rezultate koji se postižu vađenjem ciljanog dijela operacijom. Sve ovo moguće je uraditi i uz pomoć TrueBeam STx.

Ovaj uređaj pruža i SBRT tehniku, kod koje se na siguran način tretiraju male promjene u bilo kojem dijelu tjela uz minimalni broj seansi (3-5).

Zdravo tkivo je očuvano, a period liječenja je 4-8 puta kraći.

TRUEBEAM-STxNajbitnija karakteristika ovog uređaja jeste da obezbijeđuje brži, bezbjedniji i efektivniji tretman. Sa ovim uređajem moguće je odrediti cilj sa preciznošću koja dozvoljava odstupanja manja od 0,55mm i sprovjesti zračenje na ciljno mjesto, u vrlo kratkom vremenskom periodu. Zahvaljujući ovoj karakteristici zračenje se može vršiti u visokim dozama i čitavo liječenje se može uspješno završiti u 3-5 seansi, umjesto 25-30 seansi. Tretman se skraćuje 4 do 8 puta, a osim toga skraćeno je i vrijeme koje pacijent mora da provede u istom položaju, bez pomjeranja za vrijeme tretmana. Na ovaj način nepreciznost izazvana pomjeranjem tumora za vrijeme tretmana svedena je na minimum. Moguće je fokusirati zračenje na centar, a to znači da će zdravo tkivo biti minimalno izloženo ovom zračenju. Takođe, mogućnost uređaja da prati disanje za vrijeme zračenja organa kojima je potreban kisik, kao što su pluća, jetra, grudi, dovodi do manjeg oštećenja zdravog tkiva i na taj način je omogućeno davanje veće doze.

Uređaj provjerava preciznost tretmana u intervalu od jedne milisekunde

Sistem svodi ljudske greške na minimum i uz kolimator koji se nalazi u “mozgu” uređaja u intervalu od jedne milisekunde vrši kontrolu tokom tretmana, kako bi bilo osigurano da se sve obavlja prema planu. Kolimatorski sistem pruža informaciju o stalnom praćenju radijacije i na taj način pacijent je u mogućnosti da primi tretman u najpreciznijoj formi.

Obezbijeđuje tretman za sve tumore koji treba da budu liječeni radioterapijom

Svi tumori koji treba da budu liječeni radioterapijom mogu biti bezbedno tretirani ovim uređajem.  On je koristan za tumore koji se nalaze u glavi i male tumore u telu koji su blizu rizičnih organa. Njime je omogućen pogodan metod za tretiranje tumora pluća i kičme, a takođe i druga serija radioterapije. Kvalitet preciznosti koji se dobija tretmanom sa Gama Nožem može se postići i ovim uređajem kod tretiranja tumora koji se nalaze u glavi, a koji nisu pogodni za  Gama Nož zbog svoje veličine ili mesta.

Koje su prednosti?

Kao uređaj najviše tehnologije u tretiranju raka TrueBeam STx pruža pacijentu važne prednosti.

– Čini mogućim tretiranje raka visokom dozom za veoma kratko vrijeme. Period radioterapije je mogućnošću davanja velike doze skraćen na veoma kratki period. Preciznost tretmana i komfor pacijenta su povećani.

– Kvalitet snimaka je visok. Radiolozi su u mogućnosti da na bolji način vide i najsitnije detalje.

– Pomoću IGRT (image guided radiotherapy) sistema tačno prilagođavanje ciljane pozicije može biti urađeno sa višom osjetljivošću u kraćem periodu.

– Dodatno zračenje snimanjem je za 25% manje uz korišćenje ovog sistema.

– Mehanička tačnost koja ide do ispod jednog milimetra je od vitalnog značaja za tačno fokusiranje zraka na ciljano mjesto.