GAMA NOŽ 2017-08-22T21:13:34+00:00

Thika-Gamma

Šta je to Gama nož?

Koristi se za liječenje tumora mozga i ne zahtijeva izvođenje klasične operacije. Gama nož je testirana i naučno dokazana radiohirurška tehnika. Gama nož omogućava brz tretman bez krvi na tumorima mozga manjim od 3,5 mm u prečniku bez potrebe za preciznim i rizičnim  kirurškim  operacijama. Gama nož tretman ne zahtijeva opštu anesteziju, završava se u roku od nekoliko sati, a pacijenti mogu da se vrate kući istog dana

Na početku tretmana pacijentu se stavlja stereotaktičkim ramom oko glave i tada se aplicira radiohirurgija Gama nožem koji usmjerava zračenja samo na jedno mjesto u mozgu, precizno odrijeđeno pomoću kompjutera. Ovo mjesto se izlaže zračenju gama zracima pomoću 201 kobaltnog izvora. Zraci niske energije iz svakog izvora prilikom zračenja ne oštećuju zdravo tkivo ostatka mozga.

Gama nož ima mnoge prednosti. Koristi se kod pacijenata sa Artetiovenoznim malformacijama  (AVM) i kod pacijenata sa tumorima mozga i funkcijalnim poremećajima. Međutim, da bi se koristio kod liječenja tumora mozga, tumor mora biti manji od 3,5 mm u prečniku. Gama nož isključuje rizične hirurške operacije i intervencija se obavlja bez krvi što znači da nema klasičnih rezova niti ima potrebe za sječenjem ili otvaranjem lobanje. Gama Nož tretman ne zahteva opštu anesteziju, i završava se u roku od nekoliko sati, a pacijenti mogu da se vrate kući i normalnim svakodnevnim aktivnostima samo jeadn dan nakon tretmana.

Ko je pogodan za tretman Gama nožem?

Gama nož može da se koristi za tretiranje sledećih bolesti: vaskularni poremećaji, benigni tumori, maligni tumori, bolest kretanja, funkcionalni poremećaji, kao i za tumore mozga koji se nalaze na teško pristupačnim mjestima.

Procjedura tretmana Gama nožem:

Stereotaktički ram:

Na početku tretmana pacijent se oprijema Leksell stereotaktičkim ramom oko glave (to je specijalno dizajniran ram koji se stavlja na glavu). Ova procjedura se vrši uz lokalnu anesteziju. Pacijenti mlađi od 10 godina moraju da prime opštu anesteziju.

Neuroradiološko snimanje:

Kada je pacijentu postavljen ram prelazi se na snimanje. Metoda snimanja se bira tako da najbolje odgovara patologiji bolesti pacijenta. U posljednje vrijeme magnetna rezonanca se uglavnom najviše koristi kod većine pacijenata. Aniografija kod pacijenata sa arteriovenoznim malformacijama se vrši sa stereotaktičkim ramom. Za one pacijente koji imaju tumor unutar lobanje i kod onih kod kojih ne može da se uradi magnetna rezonanca, tomografija uz pomoć kompjutera se koristi u ovoj fazi planiranja tretmana.

Planiranje tačne doze:

Specijalan program za kompjutersko planiranje se koristi da bi se precizno izračunalna granica osjetljivosti tkiva koje se tretira i tačna doza zračenja koja će se koristiti u tretmanu. Primjena blokade kod tumora koji se graniče osjetljivim strukturama, sprečava izlaganje zdravog tkiva zračenju. Poboljšanje kompjuterskih programa koji asistiraju pri planiranju tretmana donosi značajne prednosti. Pacijent može da provede vrijeme tokom ovih postupaka pričajući ili gledajući televiziju u svom ležaju.

Primjena zračenja:

Pošto je određen plan tretmana na kompjuteru, počinje se sa tretmanom u prostoriji specijalno namjenjenoj za to. Ovaj postupak traje od 30 minuta do maksimalno dva sata u zavisnosti od veličine tumora i doze zračenja koja je određena pažljivim proračunima.

STANJA KOJI SE TRETIRAJU TEHNOLOGIJOM GAMA NOŽA

Vaskularni poremećaji:

 • Arteriovenozne malformacije (AVM).
 • Kavernom.
 • Aneurizma Galenove vene.

Benigni tumori:

 • Vestibularni švanomi (neurom akustičnog poremećaja).
 • Hemangiomblastom.
 • Meningiom.
 • Tumor hipofize.
 • Trigeminalni švanomi.
 • Tumor pinealne žlezde.
 • Kraniofarengioma.

Maligni tumori:

 • Metastaze.
 • Okularni melanom.
 • Astrocitom.
 • Glioblastom.
 • Rijetki maligni tumor kordoma (Chordoma).
 • Hemangiopericitom.
 • Tumor Glomusa.
 • Karcinom nazofarinksa.

Poremećaji kretanja:

 • Parkinsonova bolest.
 • Podrhtavanje.
 • Multipla skleroza.

Funkcionalni poremećaji:

 • Trigeminalna nauralgija.
 • Epilepsija.
 • Kronični bolovi.

Tumori mozga koji se nalaze na teško pristupačnim mjestima ili tumori koji se nalaze duboko u mozgu.

 • Za pacijente koji iz rezličitih razloga ne bi podnijeli klasičnu operaciju (zbog starosne dobi, medicinsko stanje pacijenta, opšteg stanja pacijenta…).
 • Za pacijente koji odbijaju klasičnu operaciju.