LIAK 2017-08-22T21:13:34+00:00

liac

Radioterapija u jednoj dozi (LIAK)

Tradicionalni tretman radioterapije

U slučajevima raka dojke, radioterapija se sprovodi u specijalno zaštićenim prostorijama u okviru odeljenja Onkologije gde se vrše zračenja pomoću aparata za proizvodnju fotona i elektrona koji se nazivaju  „linearni akcelerator“.  U skoro svim slučajevima koji su sa dijagnozom raka dojke i koji su tretirani  „zaštitnom operacijom“  (to su operacije u kojima je uklonjen samo dio dojke sa tumorom, a ostatak dojke je ostao netaknut), neophodnan je tretman radioterapijom nakon operacije.

Najpoželjnije je da radioterapija počne najmanje tri nedelje nakon završene kemoterapije u slučajevima koji to zahtevaju ili tri nedelje nakon operacije u slučajevima koji ne zahtijevaju dodatni sistemski tretman, ili u onima gde se primenjuje samo hormonska terapija. Kod pacijenata koji će biti podvrgnuti radioterapiji za grudi, prvo se vrši tomografija prijeseka sa dvomilimetarskim slajdovima koji se preduzimaju pomoću računara za planiranje intervencije. Kasnije se prave detaljni planovi kako bi se primjenila potrebnu doza na područjima u dojci koji su pod rizikom, a koji će biti tretiran radioterapijom štiteći zdrave organe (srce, glavne arterije srca, pluća, drugu dojku, itd). Jednom kada je plan odobren, pacijent ide na zračenje pet do sedam nedelja u zavisnosti od stanja bolesti.

Apliciranje jedne doze koristeći opremu LIAC

Apliciranje jedne doze koristeći opremu LIAC ponovo koristi linearni akcelerator kao i tradicionalna radioterapija. Ovaj metod se primenjuje u operacionoj sali pomoću bezbedne i prenosive opreme koja radi po principu linearne i ubrzane metode, proizvodeći samo energiju elektrona, ne zahtijevajući previše zaštite od strane osoblja poput upotrebe tradicionalnih linearnih akceleratora. Pored hirurškog tima koji obavlja operaciju, onkolog specijalista zračenja i medicinski fizičar su, takođe, prisutni u operacionoj sali. Na ovaj način, radioterapija je završena u isto vrijeme kad i ostale operacije. Značajna prednost za pacijenta je ta što  nema potrebe da se čeka da se rane zaliječe do sledeće operacije, niti da se tokom radioterapije posjećuje bolnica za svaki dan liječenja. Na ovaj način, ukupno trajanje tretmana je takođe smanjeno.

Tokom operacije, kada je tumor dojke uklonjen, specijalni aplikator u okviru opreme se smješta u oblast u kojoj se nalazi tumor. Nakon neophodnih proračuna, visoko doza zračenja usmjerava se samo u ovu oblast, potpuno štiteći zdravo tkivo. Odluku o tome da li je pacijent pogodan da primi ovaj tretman ili ne, mora biti kolektivno donijeta od strane onkologa za zračenja, kirurga i patologa koji se direktno bave pacijentom. Starost pacijenta, veličina tumora i druga patološka svojstva tumora igraju važnu ulogu u toj odluci.

Podsticaj zračenja (Radiation Boost)

Pacijenti mlađi od 50-60 godina se ne smatraju idealnim kandidatima za terapiju apliciranja jednom dozom. Kod ovih pacijenata, neophodno je primjeniti zračenje u oblastima zahvaćenim tumorom, a zatim zračenje treba proširiti na cijelu dojku primjenom tradicionalnih metoda. Kada je završen tretman u predelu cijele dojke, u roku od 25 do 28 radnih dana, umjesto cele dojke, samo oblast gdje je uklonjen tumor se liječi zračenjem, koje traje oko pet do osam radnih dana u zavisnosti od samog pacijenta i okolnosti. Primjena zračenja u oblasti sa tumorom se zove podsticaj zračenja. Zahvaljujući tehnologiji LIAC, podsticaj zračenja visokim dozama se isporučuje kao jedna doza tokom operacije, nakon čega cijela dojka je podvrgnuta zračenju i ukupno vrijeme trajanja tretmana se smanjuje.

Kompleks zračenja bradavica

Kirurški tretman sa zaštitom grudi nije pogodan za neke pacijente. Kod pacijenata gdje je treba ukloniti cijelu dojku, bradavice i njihova okolina ostaju netaknute zarad boljih estetskih rezultata. To se zove mastektomija sa zaštitom bradavica. Jedna doza zračenja nanosi se LIAC opremom na bradavice i tkiva pravo ispod bradavica, kako bi se smanjio rizik od ponavljanja.