Dijagnoze i metode liječenje

///Dijagnoze i metode liječenje
Dijagnoze i metode liječenje 2017-08-22T21:13:33+00:00

trajtimi-kancerit-diagnoza

NAPREDNA TEHNOLOŠKA OPREMA ZA DIJAGNOSTIKU

EKG

Uređaj koji mjeri aktivnost vašeg srca, ali se koristi i za liječenje.

Elektrokardiogram (EKG) je uređaj koji belježi električnu aktivnost srca kako bi se ispitao srčani mišić i kako on funkcioniše.

Prednosti

EKG je značajno sredstvo u dijagnostici kardiovaskularnih bolesti, strukturnih anomalija  i aritmije. Od njegovog otkrića 1900.godine, on je bio dragocen alat u dijagnostici kada je tačno interpretiran. EKG monitoring i njegovo tumačenje se mogu izvršiti veoma brzo.

TEST OPTEREĆENJA

To je vježba koja test obavlja na pokretnoj traci prema sistematskom i specifičnom protokolu. Bazira se na interpretaciji EKG snimaka dobijenih od elektroda smještenih na grudi dok vježbate. Nivo vježbi, trajanje hoda i ciljan ritam srca se podešava na osnovu starosti pacijenta. Iako test varira u odnosu na godine starosti pacijenta i opšteg stanja, obično traje 5 do 10 minuta.

Prednosti

Kada ovaj test tumače ljekari specijalisti, vjerovatnoća uočavanja potencijalnih kardiovaskularnih oboljenja putem testa opterećenja je oko 80 odsto.

EHOKARDIOGRAFIJA ultrazvuk srca

Šta je to ehokardiografija?

Ehokardiografija je dijagnostički i istraživački alat koji omogućava ispitivanje strukture, patologija i funkcije srca pomoću ultrazvučnih talasa.

Kada se koristi?

Kada je potebno da se ispitaju pokreti i šupljine zida komora, rast srčanog mišića i zalistka srca korišćenjem ehokardiografa. Pored toga, moguće je posmatrati i strukturu i funkcionalnost vještačkih zalistaka implantiranih uz korišćenje ehokardiografa. Skoro sva urođena srčana oboljenja mogu da se  dijagnostikuju koristeći ovaj aparat.

Prednosti

Ehokardiografija nema štetne sporedne efekte na pacijente i može se koristi veoma jednostavno i lako. Pacijent ne osjeća bol u toku postupka. Snima vaš srčani ritam i krvni pritisak, čak i dok spavate.

MONITORING HOLTEROM

Šta je to?

Holter monitor se koristi za praćenje ritma srca ili krvnog pritisak pacijenta. Postoje posebni uređaji veličine mobilnog telefona koji se koristi za EKG zapis i za mjerenje srčanog pritiska. Uređaji su pričvršćeni na tijelo pacijenta obično u periodu od 24 sata ili duže. Uređaji konstantno mjere srčani ritam i krvni pritisak.

Prednosti

Ovaj test je veoma povoljan, jer omogućava praćenje razlike u srčanom ritmu / krvnom pritisku tokom odrijeeđenog vremenskog perioda. Tokom snimanja uređaji ne emituju nikakve sporedne efekte, nemaju uticaj na pacijenta i ne utiču na rad mobilnih telefona. Pacijent može da izvršava normalane dnevne aktivnosti dok nosi aparat i ne treba da bude hospitalizovan.

TRANSTELEFONSKI MONITORING (ТТМ)

Detektuje Vaš problem  i šalje poziv i rezultate u bolnicu putem telefona

Šta je to transtelefonski monitoring?

Uređaj za snimanje, sličan holter aparatu, vezan je za pacijenta kako bi pratio srčane funkcije.

Prednosti

Iako je uređaj sličan izgledu i načinu vezivanja sa holter aparatom, on ne snima stalno. Pacijent može pritisnuti dugme za snimanje kada osjeti bilo kakve tegobe i uređaj će ih evidentirati tokom odrijeđenog vrijemena. Njegova stopa otkrivanja bolesti je mnogo veća jer bilježi samo kada se javi problem. Pacijent može poslati zapise na evaluaciju u bolnicu putem telefona. Ovi uređaji nemaju negativne efekte na pacijente.

EHOKARDIOGRAFIJA OPTEREĆENJA ultrazvuk srca

Najpogodniji metod za dijagnozu ozbiljnih kardiovaskularnih bolesti.

Šta je to ehokardiografija opterećenja?

Ehokardiografija prvo mjeri širinu srčane šupljine, nepravilan rad  u pokretu zida i funkcije kontrahovanja srca. Naročito može da pomogne kod posrednog dijagnostikovanja bolesti koronarne arterije. Pored toga, ovaj aparat pomaže da se napravi razliku kod drugih vrsta bolesti kao što su kardiomiopatije razvijene zbog drugih  bolesti zalistka, infekcije srčane membrana, sužavanja u arteriji i preteranog zadebljanja srca koje može da izazove bolove u grudima i teškoće u disanju.

Prednosti

Ova metoda koja je jeftinija nego scintigrafija miokarda, zahtijeva manje vrijemena i daje više informacija o funkcionisanju srce. Stopa tačnosti ehokardiografije opterećenja u dijagnostikovanju teških kardiovaskularnih bolesti je oko 90 odsto.

PERFUZIONA SCINTIGRAFIJA MIOKARDA

Daje informacije o stanju srca

Šta je to perfuziona scintigrafija miokarda?

Srce se hrani koronarnim arterijama. Ako u njima postoji ozbiljan problem u funkcionisanju to onda ograničava protok krvi u srcu ili venama u potpunosti (koronarne bolesti) – srce ne dobija dovoljno kisika. Ponekad srčane tegobe mogu biti slabe ili se uopšte ne mogu osjetiti. Scintigrafski pregled pruža informacije o nagomilavanju krvi u srcu u dvije različite situacije, od kojih se jedna javlja pod stresom (na primer tokom napornog vježbanja) i druga, dok se osoba odmara.

Prednosti

Ozbiljne bolesti  koronarne arterije mogu se dijagnostikovati pomoću scintigrafije miokarda. Njegova dijagnostička osjetljivost i specifičnost u dijagnostikovanju kod  teških vaskularnih bolesti je oko 90 odsto. Pošto mu je dijagnostička vrijednost veća nego kod  EKG testa snimnjenog na pokretnoj traci, daje mnogo bolji indikator na lokaciji venskih poremećaja. Pored toga, nalazi dobijeni tokom testiranja pružaju informacije o riziku smrtnosti pacijenta, srčanoj funkciji i naprednoj srčanoj insuficijenciji, kao i pružanju važnih podataka u odlučivanju i odrijeđivanju pogodnog toka liječenja.

FLEŠ CT SKENER

Najbrža kompjuterizovana tomografija sa najnižim nivoom zračenja u svijetu

Šta je to Fleš CT skener?

Fleš CT skener je radiološka metoda koja se koristi za dijagnostiku i koja stvara višeslojni presjek slika na ispitivanom području pomoću H-zraka.

U kojim oblastima se koristi?

Koristi se kao radiološka metoda dijagnostike, Fleš CT može da pruži i slike svih delova tela, posebno srca i pluća.

Prednosti

Omogućava skeniranje srca u 250 milisekundi. Kada se uporedi sa skenerom sa jednom cijevi i sistemom sa jednim detektorom, Fleš CT skener pruža slike za duplo kraće vrijeme. Iako srce  kuca više od 100 puta u minutu, nije potrebno usporavati srce lijekovima, jer ovaj skener nudi preciznu dijagnostiku sa garancijom uspješnog snimanja do 99 odsto. Skeniranje srca može da se završi sa 80 odsto manje zračenja. Fleš CT skener je alat za skeniranje koji emituje najniži nivo zračenja. Može se koristiti u rutinskim procedurama, kao neinvazivna kardiološka dijagnostička metoda.

 VIŠESLOJNA KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA

Hiljade presjeka slike srca.

Šta je to višeslojna kompjuterska tomografija?

To je tomografiski uređaj koji ima veoma unapređenu rezoluciju i kvalitet slike.

Kako funkcioniše?

Tokom snimanja koriste se kontrast supstance (npr. sredstvo za bojenje se koristi da bi se vidjeli vene) koje se ubrizgavaju u venu da bi se obezbijediti slike se hiljadama presjeka i sve to u samo nekoliko sekundi. Uređaj obrađuje ove slike i pruža veoma detaljan pregled srca uključujući srčane arterije.

Prednost

Angiografsko ispitivanje srca može da se završi u sekundi.

KARDIO TEST MAGNETNOM REZONANCOM

Ispituje bolesti srca i otkriva mase u srcu

Šta je to?

Snimanje Magnetnom rezonancom (MR) nije nova vrste snimanja pošto je razvijena početkom 1980 –tih godina. Međutim, procedure za korišćenje magnetne rezonance u dijagnostikovanju srčanih mana su tek nedavno razvijene.

Prednosti

Jedna od glavnih prednosti je da su tehnike korišćene tokom ovog snimanje manje rizične za bubrege. Nasuprot tradicionalnim metodama snimanja, MR ne sadrži radioaktivno zračenje i ultrazvučne talase. Precizne slike organa se prikazuju pomoću fizioloških parametara. Naime, podaci koje pruža MR su sve više uobičajeni i sve više se koriste kao neinvazivna metoda snimanja kod dijagnostikovanja kardiovaskularnih bolesti.

PET SKENER

Saznajte više o efektima infarkta na svoje srce!

Šta je to PET SKENER?

PET skener je način ispitivanja srca na osnovu scintigrafije.

Kada se koristi?

Ova metoda se koristi kako bi se videlo koliko je srce zadržalo svoju vitalnost. Uglavnom se primjenjuje za dobijanje detaljnih informacija u vezi sa funkcijom i vitalnošću srčanih stanica. Na primjer, ako je pacijent imao srčani napad, moguće je precizno vidjeti na koja tkiva je infarkt najviše uticao.

Kako ova procedura funkcioniše?

U toku postupka, obelježeni izotopi koji sadrže glukozu se ubrizgavaju u srce. U arteriju se ubrizgavaju veoma mali iznosi radioaktivnih supstanci dok pacijent prolazi kroz test opterećenja. Da bi bili vidljivi PET skenerom, u radioizotope se dodaju supstance koja deluju kao nosač, kao što su glukoza ili hormon koji se redovno koristi za tkiva. Kombinacija izotopa / nosioca i supstanca se ubrizgava u krv gdje brzo stiže do srca. Ova supstanca sadrži glukozu i zadržava se na stanicama i tako omogućava prikazivanje slike na fotoaparatu. Podaci dobijeni  snimanjem pružaju detaljnije informacije o radu i vitalnosti stanica.