Pedijatrijske bolesti srca

///Pedijatrijske bolesti srca
Pedijatrijske bolesti srca 2017-08-22T21:13:34+00:00

semundje-pediatrike-te-zemres

Pedijatrijske bolesti srca

Urođene srčane bolesti su najčešće anomalije koje se razviju u materici. Urođene srčane bolesti čine petnaest odsto od svih srčanih mana novorođenčadi u prvih 30 dana od dana rođenja.

Postoji širok spektar pedijatrijskih srčanih oboljenja. Stručnjaci kategorišu prenatalna srčana oboljenja u tri kategorije:

 • Urođene srčane mane
 • Reumatske srčane mane
 • Poremećaji u prenošenju impulsa

UROĐENE SRČANE BOLESTI

Urođene srčane bolesti su među najčešćim srčanim oboljenjima kod beba. Bolesti koje pripadaju ovoj kategoriji podrazumijevaju anomalije koje se javljaju tokom razvitka fetusa.

Ove bolesti imaju stotine varijacija. Neke od njih mogu biti lakše prirode, dok druge mogu da prouzrokuju ozbiljne i komplikovane probleme.

POREMEĆAJI PRENOŠENJA IMPULSA

Riječ je o nepravilnostima u srčanom električnom sistemu koje se manifestuju putem abnormalnog usporavanja, zaustavljanja ili ubrzavanja srčanog ritma. Iako se najčešće javljaju kod odraslih, ovi poremećaji nisu rijetki ni kod beba sa urođenim srčanim bolestima, nakon operacije na srcu, ili bez jasno utvrđenog razloga. Iako se ovaj poremećaj rijeđe javlja od uobičajenih srčanih bolesti, mogu se javiti oboljenja srčanog mišića ili srčane membrane, kao što su kardiomiopatija, miokarditis i perikarditis.

REUMATSKE SRČANE BOLESTI

Reumatizam je bolest koja izaziva probleme u organima u kojima se razvija. Najčešći uzrok reumatizma kod nas su infekcije grla. Virusi „hemolitičke streptokoke“ smiještaju se u grlu i izazivaju infekciju u tom području. Isti virus može se javiti i na srcu i izazvati deformaciju, suženje ili neujednačenost u srčanim zaliscima.

KAKO SE LIJEČE UROĐENE SRČANE BOLESTI?

MEDICINSKI TRETIRANE SRČANE BOLESTI

Postoji niz opcija za liječenje djece koja boluju od srčanih bolesti. Neke srčane mane mogu se tretirati samo lijekovima. Međutim, neke anomalije iziskuju hiruršku intervenciju. Moguće je da će djetitu koje se mora podvrgnuti kirurškom zahvatu biti potrebna i terapija lijekovima prije i poslije operacije. Svi ovi lijekovi potpomažu normalan rad srca.

Dijagnostičke metode

Teške kongenitalne srčane bolesti se obično dijagnosticiraju u djetinjstvu, a bebe sa takvim anomalijama koje pokazuju ozbiljne simptome, dijagnosticiraju se od rođenja. Međutim, ponekad se dijagnoza ne uspostavi sve do djetinjstva ili čak do odraslog doba. To se dešava kada je urođena anomalija veoma mala. U nekim slučajevima,  može da se desi da osoba tokom čitavog života ne osjeti nikakve simptome i probleme.

Pedijatrijski kardiolog obavlja fizički pregled sa različitim analizama kako bi bio u stanju da dijagnostikuje eventualne urođene male anomalije.

 • EKG je uređaj koji prati slabe električne struje u srcu djeteta i bjeleži otkucaje srca na EKG papiru. Djete ne osjeća nikakav bol.
 • Rentgen srca- Kardiolog dobija informacije o veličini i obliku srca deteta i pluća izvodeći snimanje pluća. Nivo zračenja koji se koristi kod ovog snimanja je veoma nizak i nema neželjenih efekata.
 • Ehokardiograf – Pregled omogućava praćenje slike uživo putem upotrebe zvučnih talasa van grudi. Protok krvi u srce i vene se mjeri korišćenjem zvučnih talasa sa doppler tehnikom. Ove dvije tehnike daju kardiologu informacije o strukturi i funkciji srca. Većina srčanih anomalija se dijagnostikuje pomoću ove metode ispitivanja.
 • Fetalna ehokardiografija – Metod sličan ultrazvuku koji može da se koristi poslije 16. nedelje trudnoće i ne škodi ni majci ni bebi. Ona omogućava da se ispita stanje i funkcije srca i srčane arterije fetusa i da se identifikuju srčane anomalije prije rođenja.
 • Kateterizacija srca – Angiografija je napredna metoda pregleda koja se koristi uz pomoć visoko razvijene rentgen tehnologije. Obično se vrši pomoću tanke cijevi (katetar) koja se ubacuje u aortu ili vene kroz prepone i vodi do srca.
 • Test opterećenja – Vrši se kontinuirano uz rađenje EKG-a srca dok dijete hoda na pokretnoj traci brzim tempom.
 • Srčana elektrofiziologija – Omogućava da se centar koji izaziva aritmije i nenormalan rad srca liječi korišćenjem metoda koja se zove ablacija (kauterizacija sa radiofrekventnim talasima) po potrebi.
 • MR srca – U nekim slučajevima kada nije moguće u potpunosti dijagnostikovati srčanu manu , uprkos svim testovima, koristi se napredna tehnika kao što je MR (magnetna rezonanca) ili MR angiografija koja može biti neophodna da se omogući precizna dijagnoza. Ovi testovi obezbijeđuju informacije koje se odnose na strukturu glavnih venskih ulaza i izlaza iz srca i plućne vene.

Liječenje

Zatajenje srca

Kada srčana pumpa ne radi dovoljnom jačinom, tečnost se akumulira u plućima i drugim organima što izaziva edem. Ovo stanje se veoma često javlja kod brojnih srčanih mana.

SIMPTOMI: Djeca koja boluju od zatajenja srca veoma se brzo umaraju. Disanje im postaje ubrzano i otežano. Hranjenje beba koje imaju ovaj problem je često problematično.

LIJEČENJE: Srčani mišić može se ojačati lijekovima, uključujući digoksin. Diuretici se takođe mogu uvesti. Ovi lijekovi pomažu u izbacivanju viška tečnosti koja se akumulira u tijelu.

Poremećaji srčanog ritma

Postoje tri tima poremećaja srčanog ritma:

TAHIKARDIJA: Riječ je o ubrzanom lupanju srca djeteta. Kod djece, srce lupa od 60 do 150 puta u minutu u zavisnosti od uzrasta. Ubrzano lupanje može uzrokovati umaranje srca. Međutim, tahikardija se ne razvija uvijek kao posljedica urođene srčane bolesti. Srčani ritam se lijekovima može spustiti na normalanu razinu.

BRADIKARDIJA: Predstavlja usporeno lupanje srca. Ovo stanje može izazvati pogoršanje srčane funkcije pumpanja krvi. Iako se obično javlja kao urođena bolest, bradikardija se u rijeđim slučajevima može javiti i nakon operacije. Kod neke djece neophodno je implantirati uređaj (pejsmejker) koji omogućava srcu da normalno radi.

ARITMIJA: Riječ je o nepravilnom radu srca. Ovo stanje može biti urođeno, ali se može javiti i nakon operacije. Treba se tretirati u zavisnosti od tipa nepravilnog srčanog ritma.

SRČANE BOLESTI KOJE SE TRETIRAJU KORIŠĆENJEM KATETRA

Balon septostomija

Ovo je procedura koja se koristi za tretiranje nekih srčanih anomalija kao što je transpozicija velikih arterija (TVA) da bi se produžio život novorođenčeta do hirurške intervencije. Kod ovog stanja, pri kojem se tijelo najvećim dijelom snadbijeva venskom krvlju, pravi se rupa između srčanih pretkomora. Ovo se radi da bi se spriječilo miješanje oksidovane krvi sa venskom krvlju i da bi se tijelo u većoj mjeri snadbijelo oksidovanom krvlju. Tokom ove procedure katetar koji na svom kraju ima balon sprovodi se kroz aortu do srca. Balon se naduvava nakon što prođe kroz postojeću rupu između atrijuma. Zato se pravi ovaj otvor.

Valvotomija – Ugradnja balona – Angioplastika

Neki od uskih srčanih zalistaka ili kod odrijeđenog tipa srca potrebno je uraditi  katetarizaciju srca ugradnjom balona čime je vena otvorena i proširena. Suženje važne arterije utiče na rast djeteta.

Koil embolizacija i „kišobran“ uređaj

Neki atrijalni septalni defekti (ASD) i PDA (patent duktus arteriozus) mogu se otkloniti korišćenjem katetra. Međutim, da bi se ove procedure implementirale, moraju se zadovoljiti odrijeđeni faktori, kao što su uzrast pacijenta, lokacija i širina defekta.

Elektrofiziologija i ablacija

Kod neke djece pacijenata problemi sa srčanim ritmom mogu se sanirati tokom katetarizacije uz korišćenje metoda pod nazivom „ablacija“. Ovaj metod podrazumijeva utvrđivanje uzroka problema putem kateterizacije srca (elektrofiziološke studije).

SRČANE BOLESTI KOJE SE KIRURŠKI TRETIRAJU

SRČANE BOLESTI BEZ CIJANOZE

Ovi pacijenti obično imaju septalni defekt, suženje ili poremećaj u venama ili zaliscima. Nema cijanoze, jer venska krv ne cirkuliše tijelom. Uopšteno riječeno, javljaju se simptomi zatajanja srca.

 • Patent duktus arteriozus (PDA)
 • Atrijalni septalni defekt (ASD)
 • Bentrikularni septalni defekt (VSD)
 • Atrioventrikularni septalni defekt (AVSD)
 • Aortna stenoza (AS)
 • Aortna koarktacija (AoCoA)

  SRČANE BOLESTI KOJE SE RAZVIJAJU SA CIJANOZOM

Pod normalnim uslovima krv koja se iz srca pumpa ka ostatku tijela je obogaćena kisikom i svetlocrvene je boje. Međutim, nasuprot normalnim uslovima, kod srčanih bolesti sa cijanozom, krv koja se pumpa ka tijelu je lišena kisika i tamnocrvene je boje. Kod ovakvih slučajeva, koža bebe poprima ljubičastu boju. Ovo stanje – cijanoza varira u stepenu izraženosti. Stepen izraženosti cijanoze zavisi od istorije bolesti pacijenta, njegovog uzrasta i njegovih svakodnevnih aktivnosti.

 • Tetralogija Falot
 • Pulmonalna stenoza (PS)
 • Transpozicija velikih arterija (TVA)
 • Triskupidna  atrezija (TA)
 • Pulmonalna atrezija (PA)
 • Trunkus arteriozus
 • Potpuna anomalna plućna venska drenaža(TAPVD)
 • Hipoplazija lijevog srca(HLHS)