Opšta kirurgija

//Opšta kirurgija
Opšta kirurgija 2017-08-22T21:13:34+00:00

trajtim-kirurgjikal

Opšta kirurgija

 Naša klinika za opštu kirurgiju formirana je od strane iskusnih ljekara, vodeći računa o svim sub-specijalističkim oblastima. Pri osnivanju klinike opšte kirurgije vodilo se računa da se obuhvate i one grane koje predstavljaju najčešće kirurške bolesti u lokalnoj zajednici.

Gastrokirurgija

Naša klinika za opštu kirurgiju ima naročito iskustva u ranom dijagnosticiranju i endoskopskim i laparoskopskim metodama kirurškog liječenja oboljenja debelog crijeva.

Operacije jetra, pankreas i crijevnog sistema

Nedavni napredak po pitanju onkoloških liječenja predstavili su nove mogućnosti u liječenju tumora jetre i pankreasa. Pored kirurga sa iskustvom u ovim postupcima, osnovan je multidisciplinarni centar sa interventnom radiologijom, endoskopijom i onkologijom gdje naši stručnjaci koriste nove mogućnosti u liječenju oboljenja jetre i pankreasa.

Grudna klinika

U okviru grudne klinike u službi pacijenta se nalaze sobe za pacijente, sobe za manje intervencije i oporavak, sobe sa mamografom i ultrasonografijom. Zdravstvene usluge pružaju se pod vođstvom odbora za liječenja tumora koji se sastoji od stručnjaka iz oblasti opšte kirurgije, radiologije, patologije, medicinske onkologije i zračenja. Kao posledica fizičkog integriteta i saradnje ljekara, pacijenti dobijaju šansu za dijagnostiku i liječenje bez potrebe da izlaze iz same zgrade Klinike.

Klinika za liječenje bolesti tiroidne žljezde

Osim operacije, liječenje štitne žljezde zahtijeva učešće stručnjaka iz oblasti endokrinologije i nuklearne medicine.

Acıbadem opšta hirurgija je organizovana tako da obezbijedi pregled i liječenje pacijenata u bolnicama, medicinskim centrima i domovima zdravlja, kao i hitnim službama koje pružaju uslugu 24/7.

Kirurške intervencije, uključujući uglavnom minimalno invazivne (laparoskopska – beskrvne operacije) i hitne operacije, mahom se izvode u centru u Istanbulu.

Na konzilijumima koje se redovno održavaju svake nedelje, operacije koje su se već obavile i one koje tek treba da se obave se analiziraju i ocjenjuju.

Zahvaljujući specijalnosti u različitim oblastima, u našim bolnicama se primenjuju najsavremenija pionirska tehnologija, tj. minimalno invazivna kirurgija u posebnim i hitnim operacijama i kod operacija u oblasti endokrinologije (dojke, štitne žljezde i kore nadbubrežne žlijezde), kao i kod operacija gastrointestinalnog trakta (sistema za varenje) i operacija jetre, pankreasa i bilijarnog trakta.

Sve intervencije debelog crijeva i rektuma se sprovode najsavremenijom tehnologijom. Konkretno, širok spektar terapija se nude našim pacijentima za liječenje bolesti koje se javljaju u analnom regionu, kao što su hemoroidi, fistula i fisura.

 Slede grupe bolesti koje se ispituju, dijagnostikuju i liječenje se u okviru opšte hirurgije Acıbadem grupacije:

 • Bolesti štitne žlijezde (gušavost, hipertireoidizam)
 • Rak dojke i benigne bolesti dojke
 • Kancer jednjaka i benigne bolesti
 • Karcinom želuca
 • Bolesti tankog crijeva, crijevne opstrukcije
 • Rektalni tumori, zapaljenske bolesti
 • Anorektalne anomalije: tumori, hemoroidi, analna fisura, fistula
 • Maligni i benigni tumori, ciste jetre
 • Opstruktivne žutice
 • Tumori žučne kese i bilijarnog trakta, kamenje
 • Ciste i tumori pankreasa
 • Akutni i hronični pankreatitis
 • Bolesti sljezine
 • Bolesti trbušnog zida i prepona, postoperativne kile
 • Razne infekcije mekih tkiva
 • Traume i hitne operacije