Usluge 2017-08-22T21:13:33+00:00

infertility-services

Acıbadem centar za reproduktivnu medicinu i liječenje neplodnosti hiljadama parova godišnje pruža sledeće:

Kliničke usluge:

 • Indukcija ovulacije
 • Kontrolisana hiperstimulacija ovulacije i insemenacije (IUI)
 • Hirurgija steriliteta
 • Histerosalpinografija
 • Kontrastni ultrazvuk polopa endometrijuma
 • Dijagnostička laparoskopija
 • Laparoskopija (kirurgija endometrioze, miomektomija, salpingektomija, adhesioliza, operacija ciste jajnika)
 • Histeroskopija (polipektomija, resekcija septuma, miomektomija, odstranjivanje adhezija intrauterine)

Usluge laboratorije:

 • Mikroinsemenacija
 • Standardna vantelesna oplodnja (IVF) i insemenacija citpolazmičnom spermom (ICSI)
 • Mikromanipulativni metodi (potpomognuta oplodnja, posmatranje embriona kroz fragmente)
 • Kirurgija steriliteta
 • Genetsko dijagnosikvanje prije oplodnje
 • Kokultura endometrijuma
 • TESE-disekcija (Micro-TESE)
 • Zamrzavanje embriona (takođe i vitrifikacionim metodama)
 • Spermogrami (analiza sperme)
 • Morfološka analiza sperme (po Kruger kriterijumoma)
 • DNK fragmentaciona analiza sperme