Urologija

//Urologija
Urologija 2017-08-22T21:13:33+00:00

urology-man-woman

U svojim bolnicama u okviru odeljenja urologije, Acıbadem grupacija obezbijeđuje kvalitetne urološke preglede, dijagnostiku i usluge liječenja za odrasle i pedijatrijske pacijente.

Pored rutinskih operacija kao što su operacije prostate i mokraćne bešike, TUR operacije, invazivne i neinvazivne operacije kamena, ureteroskopija, perkutna nepfrolitotomija i litotripsija kamena (ESVL), ovo odeljenje je vodeći centar u urologiji sa intenzivnim medicinskim uslugama, poput, operacija raka, pedijatrijske urologije i rješavanja urološke i muške seksualne disfunkcije.

urology-manSavremene medicinske terapije i operacije koriste se u liječenju poremećaja izazvanih urinarnim bolestima i bolestima prostate (BPH) (TUR, laser Greenlight Laser PVP, laser Greenlight Laser HPS, Termoterapija). Osim toga, sveobuhvatne studije se sprovode u oblastima koje se tiču zdravlje prostate, kao što su rak prostate i liječenje raznih infekcija prostate. Odeljenje često obavlja i radikalnu prostatektomiju tokom koje se štite okolni nervi (za liječenje raka prostate) i radikalnu cistektomiju (za lečenje raka mokraćne bešike). Pored toga, obavljaju se i druge vrste  uroloških onkoloških operacija kao što su rak bubrega ili testisa.

U bolnicama Acıbadem Grupacije, pored kirurškog liječenja endoskopske (zatvorene) operacije u kojima se primjenjuju visoke tehnologije i koriste se pri lečenju oboljenja kamenja u urinarnom traktu, moguće je i ambulantno lečenje kamena bez upotrebe anestezije tehnikom litotripsije (ESVL). Odeljenje urologije je jedno od vodećih centara u smislu iskustva u liječenju endouroloških oboljenja kamena  (ureteroskopija, perkutana nephrolitomija – PCNL).

urology-womanUrološka urodinamična jedinica nudi detaljan dijagnostički pregled kod problema vezanih za inkontinenciju i otežano mokrenje koji se mogu javiti u bilo kom životnom dobu i kod muškaraca i kod žena. U njoj se primjenjuje savremen pristup koji koristi najnovije metode u dijagnostici i praćenju bilo kakvog problema inkontinencije kod odraslih i kod djece.

Liječenje problema erekcije i ejakulacije kod muškaraca, koji spadaju u probleme erektilne disfunkcije i muškog infertiliteta se planira i izvodi u saradnji sa drugim medicinskim specijalnostima koristeći sve neophodne metode pregleda, dijagnostike i najnovije metode samog liječenja.

Dječja urologija se bavi dijagnosticiranjem i liječenjem bolesti (urođenih ili stečenih) urinarnog i genitalnog sistema koje se mogu vidjeti u prenatalnom periodu, kod novorođenčeta ili u nekim od narednih faza. Primjeri ovih bolesti obuhvataju hidrocele ili vodene ciste, nespuštene testise, obrezivanje, sve hitne intervencije za liječenje testisa i bešike (akutni skrotum i izvrtanje testisa). Hipospadija (kongenitalno stanje u kojem se otvor penisa, umjesto da bude na vrhu, nalazi na donjoj strani) je jedna od oblasti od posebnog interesa za ovo odeljenje. Pored primarne korekcije hipospadije, vrši se i ponovljeno kirurško lečenje kod slučajeva koji nisu uspješno prethodno izliječeni.